GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-01/21-01/19
URBROJ: 251-197-21
Zagreb, 12.11.2020.

Obavijest o rezultatu natječaja

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

  1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku –rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) -1 izvršitelj,
  2. Učitelj/ica hrvatskog jezika - rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- zamjena, 1 izvršitelj
  3. Učitelj/ica matematike - rad na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena - 1 izvršitelj
  4. Voditelj/ica računovodstva - rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17., 47/18.,123/19.,66/20.)

Temeljem natjecaja koji je trajao od 8.10.2021. godine do 18.10.2021. godine objavljenog na internetskoj stranici i oglasnoj ploci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

  • za rad na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave u produzenom boravku, rad na neodredeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvrsitelj/ica izabrana je Magdalena Šandor magistra primarnog obrazovanja
  • za rad na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskog jezika za rad na odredeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) - 1 izvrsitelj/ica, zamjena, izabrana je Tea Vidović, prof. hrvatskog jezika i knjizevnosti i komparativne književnosti.
  • za rad na radnom mjestu učitelja/ice matematike - rad na odredeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena - 1 izvršitelj izabrana je Petra Zelić, sveučilisna prvostupnica edukacije matematike
  • za rad na radnom mjestu voditelja računovodstva, rad na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena, uz uvjet probnog rada sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za sluzbenike i namještenike u javnim sluzbama (NN br. 128/17., 47/18.,123/19.,66/20.) izabrana je Diana Gligora, magistra ekonomije
  • .

Svi izabrani kandidati udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Obavijest o izboru izabranog kandidata objavljuje se javnom objavom na mreznoj stranici Školske ustanove te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Škole.


RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak

Objavljeno dana 12.11.2021. godine