Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

DAN VOLONTIRANJA

U petak 17.3.2017. je prema Godišnjem planu i programu rada škole bio dan izvanučionične nastave za učenike od 5. do 8.razreda posvećen volontiranju. Naime, poučavajući učenike građanskom odgoju uvidjeli smo potrebu razvijanja i jačanja njihove društvene osviještenosti. Stoga smo početkom ove godine osnovali volonterski klub škole kroz čiji rad želimo kod učenika potaknuti socijalnu osjetljivost za potrebite u zajednici. 

i još...

ZELENI DANI U VOLTINOM

Građanska inicijativa Travoltino u suradnji sa našom školom i ove godine organizira ZELENU SUBOTU 1.4.2017. (ili u slučaju ružnog vremena i kiše 29.4.2017.) u vremenu od 10 do 13 sati na školskom dvorištu..