Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

OBAVIJEST UČENICIMA

U petak 28.10.2016. će se u skladu s GPIP za šk. god. 2016./2017. održati 1. izvanučionična nastava za učenike 5.-8.razreda uz pratnju razrednika i predmetnih učitelja. Taj dan nema klasične nastave u školi već se ona odvija uz suglasnost roditelja na sljedećim odabranim destinacijama:... 

i još...

OBAVIJEST UČENICIMA

U ponedjeljak 31.10.2016. prema GPIP za šk. god. 2016./2017. je u OŠ Voltino nenastavni radni dan. Za potrebite učenike taj će se dan organizirati dežurstvo s učiteljima od 8:00 do 12:00 sati, bez prehrane.