Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

Sv. Nikola u naŠoj Školi

Danas je učenice i učenike razredne nastave kao i njihove učiteljice i učitelje razveselio dolazak Sv.Nikole koji je razdraganim i raspjevanim mališanima podijelio prigodne darove i zamolio ih da i ubuduće budu tako dobri i veseli te da vrijedno uče i izvršavaju svoje obveze. 

i još...

4. VeČer matematike

1.12.2016.u našoj školi, kao i u mnogim osnovnim i srednjim školama širom Hrvatske, održana je 4. Večer matematike. Iznimno dobru posjećenost(262 sudionika) osigurali su zanimljivi matematički izazovi i naravno odlična organizacija, za što zahvale idu svim učiteljicama, učiteljima, učenicama i učenicima škole, te djelatnicima škole koji su u projektu sudjelovali.