Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

OBILJEŽILI SMO DAN SPORTA

U srijedu 22.5. učenici i učitelji OŠ Voltino obilježili su Dan sporta. Tog dana djeca nisu imala, na njihovu radost, redovnu nastavu. Umjesto toga, profesori tjelesno zdravstvene kulture u suradnji sa svim razrednim i predmetnim učiteljima organizirali su različite sportske aktivnosti u trajanju od 8.30 do 12.30 sati.... 

i još...

ZELENE KVARTOVSKE PRIČE

U okviru projekta Zelene kvartovske priče održana je 8. 5. 2019. radionica za 4. b razred, s učiteljicom Sanjom Žagmeštar, u partnerstvu s udrugom Zeleni klik i voditeljicom Dašom Filipčić. ...