Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

VJEŽBA EVAKUACIJE

U petak 26.5.2017. vježbali smo evakuaciju iz škole u slučaju požara. Vježbu smo proveli zajedno s vatrogasnim odredom Trešnjevke pod vodstvom gosp. Drage Lastaveca.

 

i još...

ŠKOLA VOĆA I POVRĆA

Pridružite nam se u nastojanju da naša škola postane "VIP-Kaufland škola" i osvoji donaciju voća i povrća na tjednoj razini za školsku godinu 2017./2018...