Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

naši NAGRAĐENI UČENICI

12. lipnja 2019. malom svečanošću naša škola zahvalila se učenicima i njihovim mentorima za sudjelovanje u šk. godini 2018./19. na natjecanjima u znanju i sportu, na predstavljanju sebe i svoje škole.

 

i još...

SANJAM, LETIM, ŽIVIM...

Naša škola i 3.c razred dio je priče udruge Ozana. Udruga Ozana dio je priče o osobama oboljelih od multiple skleroze. Tako smo i mi postali djelić projekta SANJAM, LETIM, ŽIVIM...