Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

DAN OBRNUTIH ULOGA

10. studenog učenice i učenici okušali su se kao učitelji, asistenti, rukovodstvo škole, pedagozi, računovođe, kuhari, domari, spremačice. Iznimno vrijedno iskustvo svima i još jedan dan za pamćenje!

 

i još...

OBUKA PRVE POMOĆI

Učenici sedmih razreda (4 učenice i 4 učenika), u pratnji profesorice Ive Juršić Uravić, sudjelovali su u drugom naprednom stupnju obuke iz Prve pomoći U Novom Vinodolskom od 6. do 8.11.2017.