Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

Č E S T I T A M O !

Učenik 6.b razreda naše škole, RENATO KRPAN, osvojio je 1. mjesto na Državnom natjecanju iz informatike, u kategoriji Logo 6, koje se održava u Primoštenu!!!

 

i još...

POZIV NA DRUŽENJE

Trešnjevački glagoljaši OŠ Voltino u povodu Dana hrvatskog jezika, pozivaju vas na još jedno nezaboravno druženje 21. ožujka 2018. u učionici br. 12 u trajanju od 17 – 20 sati...