Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

Č E S T I T A M O

Čestitamo učeniku Franji Krešimiru Jalšovcu (6. razred) na osobitom uspjehu ostvarenom na Državnom natjecanju iz matematike održanom od 12.do 14.4.2018. u Poreču te visokom plasmanu na sedmo mjesto! Posebnoj pohvali organizatora priključuju se svi učenici i djelatnici škole! 

i još...

OSMAŠINAKON KRIZME

U subotu 7.4.2018.učenici 8.a/b/c razreda su u župnoj crkvi Sv. Leopolda Mandića primili sakrament Svete potvrde u pratnji svojih obitelji, prijatelja i kumova...