Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

Oskar znanja 2019.

Našem učeniku Renatu Krpanu dodjeljen je Oskar znanja najveće priznanje i nagradu za izniman uspjeh i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju koju dodjeljuje Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija. 

i još...

DODATNI OBRAZOVNI MATERIJALI

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u školi mogu biti u uporabi i drugi obrazovni materijali.