Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

OPROŠTAJ S OSMAŠIMA

U četvrtak 29.6.2017. održana je svečana podjela svjedodžbi i povelja škole učenicima 8.a,b,c razreda uz prigodan program koji su pripremili učenici. Također, svim učenicima koji su od 1. do 8. razreda imali odličan uspjeh uručena je....
 

i još...

PROJEKT ETHIKA

Učenici 1.c, 2.a/b PB, 2.c, 4.c i 6.a sa svojim učiteljicama uključili su se u ovoj školskoj godini u PROJEKT ETHIKA - Etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima u vrtićima i školama s Udrugom MALA FILOZOFIJA iz Zadra, financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.