Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

ZASADILI SMO SPIRALNE VRBE

Zbog zapaženog djelovanja na području zaštite okoliša, tvrtka EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša - odabrala je našu školu, uz još dvadesetak škola grada Zagreba, te nam uz Dan planete Zemlje donirala sadnicu ukrasnog drveta – spiralne vrbe.
 

i još...

NAŠI KRIZMANICI

Učenici 8.a,b,c razreda naše škole primili su u nedjelju 23.4.2017. sakrament svete potvrde - krizmu koju im je u župnoj crkvi Sv. Leopolda Mandića u nazočnosti roditelja, kumova, vjeroučitelja i predstavnika škole udijelio biskup Juraj Jezerinac...