Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

VESELA RADIONICA

Tko kaže da za vrijeme zimskih praznika učenici i učiteljice ne znaju uživati i opustiti se?
Muzika, kolači, mandarine, smijeh, zabava... Riječi su kojima opisujemo našu radionicu izrade mobila za prostor namjenjen filateliji.
 

i još...

ODMORKO 2019.

Školski sportski savez Grada Zagreba provodi sportsku obuku i poduku, te aktivnosti za vrijeme trajanja nastave i za vrijeme školskih praznika pod popularnim nazivom "Odmorko" u 20 sportova u kategorijama 4.-6. razreda, 7.-8. razreda i 5.-8. razreda za dječake i djevojčice osnovnih škola.