Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

ZUBNA PUTOVNICA

U svim osnovnim školama u Hrvatskoj od ove će se školske godine za učenike 6. razreda provoditi projekt praćen od MZO pod nazivom "Zubna putovnica". U pilot projekt uključili smo učenike 1./3./5./7.razreda naše škole koji su obavili stomatološki pregled u školi, poslušali edukativno predavanje o oralnoj higijeni i dobili upute o daljnjoj higijeni zuba i usne šupljine....


 

i još...

POSJETILI SU NAS IZVIĐAČI

Učenike drugih razreda posjetio je izviđački odred PLAMEN kako bi animirao učenike da se uključe u izviđačke aktivnosti...