Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

IZRADA VERTIKALNOG VRTA

8.1.2018. u školi je Udruga "Neki novi klinci" održala radionicu izrade vertikalnog vrta zamišljenog na jednom zidu na katu zgrade.


 

i još...

BOŽIĆNA PRIREDBA I SAJAM.

U četvrtak 21.12.2017. u školi je vladalo predblagdansko veselje i radost! U auli škole učenička zadruga organizirala je sad već tradicionalno bogat i posjećen božićni sajam. Zatim smo svi zajedno uživali u blagdanskom raspoloženju koje su nam upriličili učenici škole.