Page 14 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 14

Učenik prikuplja i unosi podatke kojima se analizira neki problem s pomoću
       namjena aktivnosti,    odgovarajućega programa, otkriva odnos među podatcima koristeći se različitim alatima
       programa i/ili projekta  programa te mogućnostima prikazivanja podataka.
       nositelji aktivnosti,   Predmetni učitelj Saša Pupovac i učenici osmih razreda
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost

       način realizacije aktivnosti,  Tijekom školske godine, 2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta
       vremenik aktivnosti,   Dva sata tjedno tijekom školske godine
       programa i/ili projekta
       način vrednovanja i način  Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima,
       korištenja rezultata   zadaćama i sadržajima
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Nema troškova
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19