Page 7 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 7

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata)  Sustavno praćenje i bilježenje učenikovih postignuća,  uspjeha i interesa.  -opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa  Listići usmene i pisane provjere te opisno praćenje  napredovanja učenika.  Sudjelovanje na školskim proslavama, izložbama. Sudjelovanje u Učeničkoj zadruzi OŠ VOLTINO. Prezentacija rada i istraživanja učenicima naše škole. Postignuti rezultati na priredbama, izl
        JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI - usvojiti temeljne okvire za izgrađivanje valjana osobnoga izbora za čitanje jednostavnih neknjiževnih i književno-umjetničkih tekstova, zadanih i samostalno  odabranih. Pomoć učenicima koji pokazuju poteškoće u savladavanju gradiva hrvatskog jezika , poglavito gramatički sadržaji. Individualizirani pristup svakom  učeniku prema potrebi..  Proširivati znanje iz jezika, prema sposobnostima i  želja


           TROŠKOVNIK  Troškovi kopiranja  nastavnih listića     Prema potrebama   Nabava pribora i  opreme.  Troškovi vezani uz  obilježavanje 10  godina glagoljaša u  OŠ Voltino; uz  kupnju pribora za  glagoljsku  kaligrafiju,  materijale za uratke  u glagoljici.  Edukacija u Matici  hrvatskoj. Foto i


           NOSITELJ/I   Učenici 5.a, 5.b i  5.c razreda,  učiteljica  Radojka Papić   Učenici 3. C  Ksenija Gluhak,  učitelj savjetnik  2. c razreda  (planiran broj – 5  učenika)  Odgovorna za  Ksenija Gluhak,  učitelj savjetnik;  Suradnici na  projektu:  Maja Sučević,  prof. povijesti;  Marina Capan,  prof. TK;


                          razreda    Učenici       projekt:


          VRIJEME  (DAN/SAT)  Jedan sat tjedno  Jedan sat tjedno  Tjedno 1 sat -  svaki drugi tjedan.  Tjedno 1 sat.  Tijekom školske  godine  GLAGOLJAŠKE  VEČERI - radionice  u slobodno vrijeme  učenika u večernjim  satima u  prostorijama škole,  u Matici hrvatskoj, u  Knjižnici Voltino.           NAZIV AKTIVNOSTI  HRVATSKI JEZIK  dopunska nastava  Dodatna nastava-  hrvatski jezik  DOPUNSKA  NASTAVA  HRVATSKOG  JEZIKA – 2.C  ŠKOLSKI /  RAZREDNI  PROJEKT (INA)  TREŠNJEVAČKI  GLAGOLJAŠI OŠ  VOLTINO
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12